Klinika za neurologiju KBC Sestre milosrdnice
Hrvatsko društvo za neurovaskularnepremećaje HLZ-a
Hrvatsko društvo za neurimunologiju i neurogenetiku
Hrvatsko društvo za bol
Hrvatsko društvo za moždani udar

U 4. Mjesecu 2019. Godine u OPATIJI, 4. Opatijska cvijeta

organiziraju

ČETVRTI HRVATSKI NEUROIMUNOLOŠKI KONGRES i IV kongres medicinskih sestara i tehničara u neuroimunologiji

2. Regionalni skup: MULTIPLA SKLEROZA U FOKUSU – DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA U ZEMLJAMA SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE