Login

Kalendar događanja

v
x
Kalendar događanja
 
Početak 
Završetak 
Naziv događaja 
Mjesto održavanja 
29010.01.202310.01.2023Dan crvenih haljina 2023. ...X
29203.02.202303.02.2023Dan crvenih haljina u KB Sveti DuhZagreb...X
29723.02.202323.02.2023Dileme u neurologiji 2023 – Bolesnik kojeg pamtimo ...X
29824.02.202324.02.2023Forum NEUROLOGA Slavonije i Baranje ...X
29503.03.202303.03.2023Prvi Hrvatski simpozij mladih psihijatara i mladih neurologa ...X
30010.03.202310.03.2023Primarni Sjӧgrenov sindrom ...X
30110.03.202311.03.2023Interdisciplinarni tecaj Orofaringealna disfagija ...X
30315.03.202315.03.2023Liječenje i profilaksa migrene u kliničkoj praksi ...X
28931.03.202331.03.2023Multisistemska priroda neuromuskularnih bolesti ...X
29907.10.202307.10.2023ALGORITAM LIJEČENJA MULTIPLE SKLEROZE ...X