Login

Članstvo u društvu


Vrijeme objave: 27.01.2019 13:10

title
Član Hrvatskog neurološkog društva može postati svaki djelatnik u zdravstvu koji je ostvario članstvo u Hrvatskom liječničkom zboru (HLZ) a svojim radom želi doprinijeti napretku neurološke struke odnosno neuroznanosti. Novi članovi Hrvatskog društva za članstvo u Društvu dostavljaju potvrdu o članstvu u HLZu i ispunjenu Pristupnicu koja se nalazi na stranici Društva. Članarina za Hrvatsko neurološko društvo za 2018. godinu ukinuta je odlukom Upravnog odbora na 1. sjednici održanoj 7. 12. 2017. godine.


Za ostvarivanje odnosno produženje članstva za iduću godinu potrebno je prisustvovati na najmanje dva stručna sastanka Društva u tekućoj godini (raspored stručnih sastanaka nalazi se na stranici Društva) te aktivno sudjelovati u stručnom radu Društva (kongresi, tečajevi, objavljivanje radova u službenom glasilu Društva). Članovi Društva imaju pravo na uvid u Zapisnike sa sastanaka Upravnog odbora Društva, kao i mogućnost sudjelovanja na svim znanstvenim skupovima koje organizira Hrvatsko neurološko društvo po sniženoj kotizaciji.