Gdje smo u neurologiji 2019?


Vrijeme objave: 21.05.2019 10:46

MEDICINA TEMELJENA NA DOKAZIMA 18. SIMPOZIJ


title

Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku

Hrvatsko društvo za moždani udar

Hrvatsko društvo za prevenciju boli

MS centar Sestre milosrdnice

Fabry centar Sestre milosrdnice

 

organiziraju

 

U susret ADVENTU u ZAGREBU

 

 

 

GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2019?

 

MEDICINA TEMELJENA NA DOKAZIMA

18. SIMPOZIJ

7. prosinca 2019.

Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb

 

PROGRAM

 

9:00 – 09:30   Akademkinja Vida Demarin – Prevencija cerebrovaskularnih bolesti

9:30 – 9:50  Vanja Bašić Kes – Koje su mogućnosti liječenja multiple skleroze

9:50 – 10:10  Zlatko Trkanjec/Marijana Lisak- Liječenje bolesnika s uznapredovalom

Parkinsonovom bolešću

10:10 – 10:30 Arijana Lovrenčić Huzjan - Fibromuskularna displazija

10:30 – 10:50  Tomislav Breitenfeld – Liječenje AV malformacija

10:50 – 11:10 Višnja Supanc – Huntingtonova chorea

11:10 – 11:30 PAUZA

11:30 – 11:50  Marina Roje Bedeković- Novosti u liječenju MU-a

11:50 – 12:10  Iris Zavoreo – EPI i trudnoća

12:10 – 12:30  Irena Popović Martinić – Dementia – kako najbolje prevenirati i liječiti

12:30 – 12:50 Marijana Bosnar Puretić- Migrena

12:50 –13:10 Miljenja Jelena Jurašić – NMO spektar bolesti

13:10 – 13:30 Marijana Lisak - ALS

13:30 – 13:50 Marija Ivica - CIDP

15:00 – 15:30  ZAVRŠNA RIJEČ I ZATVARANJE SIMPOZIJA