Login

Gdje smo u neurologiji 2019?


Vrijeme objave: 21.05.2019 10:46

Medicina temeljena na dokazima 18. simpozij


title

Hrvatsko društvo za neuroimunologiju i neurogenetiku

Hrvatsko društvo za moždani udar

Hrvatsko društvo za prevenciju boli

Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje HLZ-a

Klinika za neurologiju KBC Sestre milosrdnice

MS centar Sestre milosrdnice

Fabry centar Sestre milosrdnice

 

organiziraju

 

U susret ADVENTU u ZAGREBU

 

 

 

GDJE SMO U NEUROLOGIJI 2019?

 

MEDICINA TEMELJENA NA DOKAZIMA

18. SIMPOZIJ

7. prosinca 2019.

Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb

 

PROGRAM

 

09:00 – 09:20 Akademkinja Vida Demarin – Prevencija cerebrovaskularnih bolesti

09:20 – 10:20 Vanja Bašić Kes – MS - Koje su mogućnosti liječenja multiple skleroze – SIMPOZIJ / MERCK, MEDIS, SANOFI, ROCHE

10:20 – 10:40 Zlatko Trkanjec - Liječenje bolesnika s uznapredovalom Parkinsonovom bolešću

10:40 – 11:00 Arijana Lovrenčić Huzjan - Fibromuskularna displazija

11:00 – 11:20 Silvio Bašić – Suvremene metode liječenja epilepsije

11:20 – 11:40 Sanja Tomasović – Paraneoplastički sindrom11:40 – 12:00 PAUZA


12:00 – 12:20  Tomislav Breitenfeld – Liječenje AV malformacija

12:20 – 12:40 Višnja Supanc – Huntingtonova chorea

12:40 – 13:00  Marina Roje Bedeković- Novosti u liječenju MU-a

13:00 – 13:20  Iris Zavoreo – EPI i trudnoća

13:20 – 13:40  Marijana Bosnar Puretić- Migrena

13:40 – 14:00 Marina Titlić – Diferencijalna dijagnostika glavobolje

14:00 – 14:20 Silva Soldo Butković – Novosti na području neurorehabilitacije

14:20 –14:40 Miljenka Jelena Jurašić – NMO spektar bolesti

14:40 –15:40 SIMPOZIJ – FABRYEVA BOLEST  - TAKEDA, SANOFI, AMICUS

 

NEMA KOTIZACIJE;  HLK - aktivnim sudionicima dodijeljeno 9 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 7 bodova