Login

„Dan crvenih haljina“ 7. veljače 2020.


Vrijeme objave: 08.01.2020 10:04

Održati će se prvi stručni skup na temu „Žene i moždani udar“ u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ sa početkom u 12 h.


title
Započeli smo ovu kampanju kako bismo podigli svijest o ženskom moždanom udaru. Ženski je moždani udar nedovoljno prepoznat, nedovoljno istražen i nedovoljno liječen.

 
„Dan crvenih haljina“ 7. veljače 2020.

U organizaciji

Hrvatskog liječničkog zbora – Hrvatskog neurološkog društva

Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba

Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

Dan crvenih haljina je započeo u Americi 2002 godine kako bi se podigla svijest žena o važnosti prevencije moždanog i srčanog udara. Ovaj dan karakterizira borbu žena o preuzimanju brige o vlastitom zdravlju budući da se većina moždanih udara može prevenirati zdravim stilom života, prepoznavanjem prisutnih čimbenika rizika, te njihovim liječenjem.

Usprkos preventivinim akcijama koje su do sada poduzete, a nisu bile vezane za spol, zamijećuju se lošiji ishod moždanog udara u žena.

To je posljedica prevalencije ili jačeg utjecaja vaskularnih čimbenika rizika kao što su hipertenzija, dijabetes melitus, fibrilacija atrija, depresija i psihosocijalni stres. Zbog češće netipične prezentacije kao npr. izolirane pojave kortikalnih simptoma, ženski je moždani udar u hitnoj službi teže prepoznat. Također se zamijećuje rjeđe ili zakašnjelo javljanje žena u hitnu službu u slučaju netipične prezentacije ili blažeg moždanog udara, što otežava liječenje. Ako žive same, kasnije dolaze u hitnu službu što onemogućava aktivno liječenje.

Program:

12.00
Pozdravna riječ organizatora

12.00 – 12.20
Epidemiologija moždanog udara u Hrvatskoj – razlike žena i muškaraca – Verica Kralj

12.20 – 12.40
Vaskularni čimbenici rizika s prevalencijom ili jačim utjecajem u žena – Gorana Vukorepa

12.40 – 13.00
Fibromuskularna displazija – nedovoljno prepoznata vaskulopatija s prevalencijom u žena – Arijana Lovrenčić-Huzjan

13.00 – 13.20
Migrena i moždani udar – Marijana Bosnar-Puretić

13.20 – 13.40
Vrste moždanog udara s prevalencijom u žena – Svjetlana Šupe

13.40 – 14.00
Moždani udar u trudnoći i puerperiju – Marina Roje Bedeković

14.00 – 14.20
Specifičnosti u zbrinjavanju moždanog udara u žena s posebnim osvrtom na SAH - Zdravka Poljaković

14.20 – 14.40
Lošiji ishod moždanog udara u žena – Sanja Tomasović

Rasprava

Domjenak (15.00 – 16.00)

Skup je bodovan prema Pravilniku HLK. Kotizacije nema.