Login

Prijedlog Sekcije za glavobolju HLZ-HND


Vrijeme objave: 01.01.2019 13:01

title

Prijedlog Sekcije za glavobolju HLZ-HND i Hrvatskog društva za neurovaskularne poremećaje za Preporuke za profilaktičko liječenje kronične migrene botulin toksinom A.

Molimo vas da sve evenutalne komentare, primijedbe ili prijedloge izmjena uputite na mail:  davjanc@gmail.com unutar 14 dana od objave.