Login

Protokol za trombolizu


Vrijeme objave: 01.01.2019 13:17

title Sukladno novim smjernicama AHA/ASA iz 2018 na stranicama “Neuroedukacija” nalazi se kratki postupnik za provođenje rekanalizacijske terapije kod akutnog ishemijskog moždanog udara.