Login

Četvrti riječki forum neurodegenerativnih bolesti


Vrijeme objave: 16.11.2020 15:56

title
Poštovane kolege,


Osobita nam je čast i iskreno zadovoljstvo pozvati Vas i Vaše kolege ponovno u ime Organizacijskog odbora na Četvrti riječki forum neurodegenerativnih bolesti koji Klinika za neurologiju KBC Rijeka organizira zajedno s Katedrom za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, HAZU, HLZ te Hrvatskim neurološkim društvom i na kojem osim domaćih predavača imamo poznate stručnjake iz SAD-a, Francuske, Italije, Švedske i Slovenije.

Cilj nam je prikazati najnovija dostignuća i dileme iz područja spektra neurodegenerativnih bolesti s posebnom osvrtom, ove godine, na COVID-19 pandemiju, kako bi unaprijedili naše znanje, svakodnevni praktični rad i nošenje sa sadašnjom situacijom.

Nema kotizaciju, a skup se boduje prema pravilima HLK.

U prilogu je program predavanja.

Iskreno se nadamo da ćete nam se pridružiti a i preporučiti skup svim
svojim kolegama

doc.prim. dr.sc. Vladimira Vuletić,dr.med, FRCP, FEAN, subspec. neurodegenerativnih bolesti
Predstojnica Klinike za neurologiju, KBC Rijeka
Pročelnik Katedre za Neurologiju
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci