Login

STRUČNI SASTANAK "Moždani udar kod žena u vrijeme pandemije COVID-19", 4. veljače 2021.


Vrijeme objave: 18.01.2021 07:22

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko neurološko društvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”


title
Organizatori sastanka:

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko neurološko društvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”
2020. godina bila je godina neugodnih iznenađenja i velikih izazova u svim domenama ljudskog života. Epidemiološka situacija, čiji se kraj još na žalost ne nazire, utjecala je na sve naše aktivnosti, a svakako najviše na zdravlje općenito i brigu o zdravlju. Uz dosadašnje spoznaje o specifičnostima moždanog udara u žena, pogubnim posljedicama zanemarivanja simptoma toliko prisutnim upravo u ženskoj populaciji, osvješćivanjem razlika i značaja moždanog udara u žena, epidemija virusom COVID-19 još je više naglasila razlike i ukazala na potrebu promjene u pristupu, dijagnostici i liječenju moždanog udara u žena. Stoga će akcija „Dan crvenih haljina“ ove godine ponovno ukazati na položaj žena s moždanim udarom, ali sada u uvjetima epidemije. Na žalost, još je jedan katastrofalan događaj obilježio kraj 2020. godine, a to je potres koji je odnio ljudske živote, uništio jednu cijelu hrvatsku županiju i ostavio nesagledive posljedice ne samo na ekonomsku budućnost ljudi iz tog područja već i na njihovo zdravlje. Stoga je ovogodišnja akcija “Dan crvenih haljina” posvećena posebno i ženama Sisačko-moslavačke županije u nadi da će im naša podrška, ali i konkretna pomoć, dati snage za daljnji život.


Program sastanka:


Vrijeme održavanja: 15:00 - 17:00 sati

Uvodna riječ organizatora sastanka


Stručni program:

1. COVID-19 - aktualni epidemiološki podaci u svijetu i u RH. prim dr sc Verica Kralj

2. Pandemija COVID-19 i žene - socioekonomski aspekti. prim dr sc Vesna Matijević

3. COVID-19 i moždani udar. prim dr sc Svjetlana Šupe

4. COVID-19 i migrena. prof dr sc Arijana Lovrenčić Huzjan

5. Trudnoća i COVID-19. doc dr sc Marina Roje Bedeković

6. Specifičnosti cijepljenja protiv infekcije COVID-19 u žena. prof dr sc Zdravka Poljaković

7. Mentalno zdravlje žena u vrijeme COVID-19. Doc dr sc Marijana Bosnar Puretić
Skup je prijavljen na Hrvatsku liječničku komoru.Prijava na skup


Tehnički organizator skupa