Login

Epilepsija – etiologija i komorbiditeti


Vrijeme objave: 17.06.2021 09:53

8. listopada 2021., On-line


title

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji i suradnici,


Epilepsija je bolest mozga koju karakteriziraju trajna sklonost nastanku epileptičnih napada te neurobiološke, kognitivne, psihološke i socijalne posljedice recidiva napada. To je ujedno jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti koja pogađa 1% populacije i od koje u Hrvatskoj boluje oko 40 000 osoba, a karakterizirana je specifičnom i raznolikom etiologijom koja je sastavni dio aktualne klasifikacije Internacionalne lige za borbu protiv epilepsije, kao i komorbiditeti, a što je sve vrlo važno prilikom odluke o daljnjem dijagnostičkom i terapijskom algoritmu. Epilepsija nije jedinstvena bolest, čak ni pojedinačni sindrom, već obuhvaća širok spektar kliničkih simptoma - epileptičnih napada, što se može očitovati u osjetnoj, motoričkoj, doživljajnoj ili autonomnoj sferi, često uz gubitak ili poremećaj svijesti, odnosno svjesnosti. Ova bolest i danas predstavlja značajan medicinski i javnozdravstveni problem, posebno kod specifičnih skupina bolesnika kao što su trudnice i osobe starije životne dobi. To je također bolest koja velikim dijelom pogađa djecu i osobe mlađe životne dobi, koji uz pravovremeno dijagnosticiranje i liječenje mogu ostvariti zadovoljavajuću kvalitetu života u svim njegovim aspektima. Zahvaljujući napretku neuroradioloških, neurofizioloških, nuklearno-medicinskih i laboratorijskih (poglavito molekularno-genetskih) dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija, danas svjedočimo da se ta bolest kod više od 70% oboljelih može zadovoljavajuće liječiti medikamentoznom terapijom, a kod bolesnika refrakternih na medikamente, neurokirurškim metodama liječenja, gdje je osobito važan individualizirani i multidisciplinarni pristup liječenju. Potonji uključuje neurologe-epileptologe, neuropedijatre, neonatologe, neuroradiologe, neurokirurge, specijaliste nuklearne medicine, anesteziologe, ginekologe, psihologe, psihijatre, kardiologe, specijaliste laboratorijske medicine, specijaliste medicinske biokemije, specijaliste analitičke toksikologije, genetičare, traumatologe, neuropatologe, oftalmologe, liječnike obiteljske medicine, medicinske sestre educirane za skrb o bolesnicima s epilepsijom, neurofiziološke tehničare, biomedicinske inženjere, fizioterapeute, logopede, socijalne radnike, nutricioniste, te ostale stručnjake ovisno o kazuistici.

Tecˇaj je namijenjen specijalistima neurolozima, epileptolozima, te lijecˇnicima obiteljske medicine, kao i specijalizantima navedenih struka. Ove godine će se s obzirom na epidemiološku situaciju održati kao „on-line“ tečaj.


U ime svojih suradnika i u svoje osobno ime želim Vam zahvaliti što ćete prisustvovati tradicionalnom poslijediplomskom tečaju iz epileptologije.

Željka Petelin Gadže