Login

Epilepsija – etiologija i komorbiditeti


Vrijeme objave: 09.07.2021 12:27

8. listopada 2021. - Online


title
Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji i suradnici,

Epilepsija je bolest mozga koju karakteriziraju trajna sklonost nastanku epileptičnih napada te neurobiološke, kognitivne, psihološke i socijalne posljedice recidiva napada. To je ujedno jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti koja pogađa 1% populacije, karakterizirana specifičnom i raznolikom etiologijom koja je sastavni dio aktualne klasifikacije Internacionalne lige za borbu protiv epilepsije, kao i komorbiditeti, a što je sve vrlo važno prilikom odluke o daljnjem dijagnostičkom i terapijskom algoritmu. Epilepsija nije jedinstvena bolest, čak ni pojedinačni sindrom, već obuhvaća širok spektar kliničkih simptoma - epileptičnih napada, što se može očitovati u osjetnoj, motoričkoj, doživljajnoj ili autonomnoj sferi, često uz gubitak ili poremećaj svijesti, odnosno svjesnosti. Ova bolest i danas predstavlja značajan medicinski i javnozdravstveni problem, a bitno je istaknuti da velikim dijelom pogađa djecu i osobe mlađe životne dobi, koji uz pravovremeno dijagnosticiranje i liječenje mogu ostvariti zadovoljavajuću kvalitetu života u svim njegovim aspektima. Zahvaljujući napretku neuroradioloških, neurofizioloških, nuklearno-medicinskih i laboratorijskih (poglavito molekularno-genetskih) dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija, danas svjedočimo da se ta bolest kod više od 70% oboljelih može zadovoljavajuće liječiti medikamentoznom terapijom, a kod bolesnika refrakternih na lijekove, neurokirurškim metodama liječenja, gdje je osobito važan individualizirani i multidisciplinarni pristup liječenju.

Tecčaj je namijenjen specijalistima neurolozima, epileptolozima, psihijatrima, internistima, kardiolozima, lijecčnicima obiteljske medicine, kao i specijalizantima navedenih struka. Ove godine će se s obzirom na epidemiološku situaciju održati kao „on-line“ tečaj.

U ime svojih suradnika i u svoje osobno ime želim Vam zahvaliti što ćete prisustvovati tradicionalnom poslijediplomskom tečaju iz epileptologije.


Program tečaja

Prijava na tečaj


Željka Petelin Gadže