Login

VIII HRVATSKI NEUROLOŠKI KONGRES


Vrijeme objave: 02.08.2021 00:30

Rijeka, 10. – 14. Studeni 2021title

Poštovani kolegice i kolege,

Pozivamo vas na sudjelovanje na našem 8. hrvatskom neurološkom kongresu s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji HLZ – Hrvatskog neurološkog društva i Klinike za neurologiju KBC Rijeka. Doista se nadamo da ćemo kongres moći organizirati uživo, te su naše pripreme i koncipirane na ovaj oblik susreta, no naravno da ćemo poštivati aktualne epidemiološke mjere, stoga će i drugi oblici održavanja biti predviđeni. Željeli bismo da naši neurolozi kao i kolege iz srodnih struka sudjeluju na ovom kongresu u što većem broju i kako bismo svi zajedno doprinijeli napretku naše struke i našeg rada.

U okviru glavnih tema biti će održana predavanja, okrugli stolovi, interaktivne radionice, a također, naši će se sponzori pobrinuti za zanimljive i inovativne simpozije. Predviđamo i poster sekciju sa kratkim izlaganjima sadržaja postera unutar svake odgovarajuće sekcije. Osnovne obavijesti o kongresu pogledajte u nastavku ovog poziva. Nadamo se viđenju u Rijeci!


Zdravka Poljaković
Predsjednica HLZ – Hrvatskog neurološkog društva
Vladimira Vuletić
Predstojnica Klinike za neurologiju KBC Rijeka


Organizacijski odbor kongresa

S. Bašić, I. Bilić, F. Borovečki,  T. Breitenfeld, S. Butković Soldo, M. Habek, D. Jančuljak, Ž. Petelin Gadže, Z. Poljaković, M. Roje Bedeković, V. Vojnović, V. Vuletić

 


Tehnički organizator:
Concorda d.o.o., monika.ilic@concorda.hr

 

Informatička podrška:
BelSoft d.o.o., antun@belsoft.hr

Preliminarni program kongresa

DatumGlavna temaGlavna temaGlavna temaSatelitski simpozijOstalo
10.11.

Covid 19 u neurologiji
Otvaranje kongresa
11.11.Intenzivna neurologijaEkstrapiramidne bolestiNeuromuskularne bolestipredviđen
12.11.Cerebrovaskularne bolestiEpilepsijeKognitivna neurologijapredviđenIzborna skupština HND-HLZ
13.11.Demijelinizacijske bolestiGlavobolje i bolni sindromiNeurorehabilitacijapredviđenZatvaranje kongresa


KOTIZACIJA ZA KONGRES:

Uplata

Do 1. listopada

Do 1. studenog

Nakon 1. studenog

 

Sudionici

2.800 kn

3.000 kn

3.500 kn

 

sponzori

1.700 kn

2.000 kn

2.000 kn

Na sve cijene se

Osoba u pratnji

1.500 kn

1.500 kn

1.500 kn

obračunava

PDV

specijalizanti

1.000 kn

1.000 kn

1.000 kn

 

Dnevna kot

 

 

1.000 kn

 

Kotizacija obuhvaća sve stručne materijale kongresa kao i pristup svim sadržajima tijekom cijelog vremena trajanja kongresa.

 

Smještaj:

Hotel JADRAN 4*
Jednokrevetna soba, HB, uključena boravišna pristojba – 856,00 KN
Hotel JADRAN 4*
Dvokrevetna soba, HB, uključena boravišna pristojba – 1137,00 KN
Hotel CONTINENTAL 3*
Jednokrevetna soba, HB, uključena boravišna pristojba – 651,00 KN
Hotel CONTINENTAL 3*
Dvokrevetna soba, HB, uključena boravišna pristojba – 917,00 KN
Hotel NEBODER 3*
Jednokrevetna soba, HB, uključena boravišna pristojba – 617,00 KN
Hotel NEBODER 3*
Dvokrevetna soba, HB, uključena boravišna pristojba – 875,00 KN

 

POSTER SEKCIJE:

Molim prilikom registracije označiti rubriku da li sudjelujete na kongresu s posterom ili ne. Ukoliko sudjelujete s posterom, potrebno je označiti iz koje će glavne teme od ponuđenih biti izrađen poster. Svaki prijavljeni poster biti će prihvaćen za izlaganje na kongresu. Gotov poster – prema uputama iz registracijskog obrasca i sa naznačenom glavnom temom – potrebno je dostaviti najkasnije do 1. listopada 2021. godine radi pripreme elektronske prezentacije postera. Izlaganje sadržaja postera biti će u okviru odgovarajauće sekcije, u trajanju od 5 minuta.