Login

PARKINSONOVA BOLEST I BOLESTI POKRETA


Vrijeme objave: 16.11.2021 09:56

Osijek. 19. i 20.11.2021.


title

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

 

KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK

 

REFERENTNI CENTAR ZA NEUROREHABILITACIJU KBC OSIJEK

 

ODJEL ZA NEURODEGENERATIVNE I NEUROMIŠIĆNE BOLESTI KLINIKE ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK

 

HRVATSKA UDRUGA ZA NEUROREHABILITACIJU I RESTAURACIJSKU NEUROLOGIJU

 

UDRUGA BOLESNIKA OBOLJELIH OD PARKINSONOVE BOLESTI „BUĐENJE“

 

PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA

I. KATEGORIJE

 

 

PARKINSONOVA BOLEST

 I  BOLESTI POKRETA


PROGRAM