Login

VIII HRVATSKI NEUROLOŠKI KONGRES


Vrijeme objave: 08.03.2022 10:14

Rijeka, 26.-30. travnja 2022.


title

Sve o Kongresu možete pronaći na web internetskoj stranici Kongresa: 

https://hnk22.neuro-hr.org/