Login

Dileme u neurologiji 2023 – Bolesnik kojeg pamtimo


Vrijeme objave: 23.02.2023 06:24

Bol na Braču, 10. - 13. svibnja 2023.


title

Izuzetno nam je zadovoljstvo pozvati vas na naše tradicionalne Dileme u neurologiji kao i jubilarni V kongres Intenzivne neurologije. Mjesto održavanja kongresa je Bol na Braču te se nadamo da će i ta lokacija kao i termin kongresa doprinijeti atraktivnosti ovog stručnog skupa. Glavne teme obuhvaćaju cjelokupno područje neurologije a vjerujemo da smo na taj način uspjeli izazvati zanimanje ne samo neurologa nego i srodnih struka. S obzirom da je misao vodilja kroz sve teme “Bolesnik kojeg pamtimo”, ovoga smo se puta odlučili na drugačiji koncept kongresa sa minimalnim brojem pozvanih predavanja te ostavili većinu vremena unutar sekcija za prezentaciju prijavljenih radova. Željeli bismo vas stoga potaknuti da svoja iskustva podijelite sa svima nama, kako bismo raspravama razriješili (ili možda baš izazvali) kliničke dileme sa što manje teorije a više prakse. Sigurni smo da će i ovoga puta kongres doprinijeti napretku neurološke struke kao i neuroznanosti te da ćemo vrijeme provedeno na Braču pamtiti ne samo kao stručno korisno već i kao još jednu priliku za izmjenom iskustava i ugodno profesionalno druženje.


WEB STRANICA KONGRESA


Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković