Login

Tečaj I kategorije: Poremećaji neuromuskularne spojnice


Vrijeme objave: 11.12.2023 09:06

Zagreb, 22. ožujka 2024. godine, Dvorana Botteri,


title
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za neurologiju
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora
Klinika za neurologiju KBC-a Zagreb
Referentni centar Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
Hrvatsko neurološko društvo i Hrvatska liječnička komora

 Organiziraju

Tečaj I kategorije

Poremećaji neuromuskularne spojnice

Voditeljica tečaja

Prof. dr. sc. Ervina Bilić
 

 Zagreb, 22. ožujka 2024. godine
Dvorana Botteri,
Edukacijski centar Kliničkog bolničkog centra Zagreb


PROGRAM tečaja