Login

Tečaj Parkinsonove bolesti


Vrijeme objave: 11.09.2018 11:26


title
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU KBC OSIJEK
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILTIACIJU LIPIK
REFERENTNI CENTAR ZA NEUROREHABILITACIJU KBC OSIJEK
PROGRAM STALNOG MEDICINSKOG USAVRŠAVANJA
I. KATEGORIJE
PARKINSONOVA BOLEST
I BOLESTI POKRETA


Lipik, 13. i 14. rujna 2018.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Konferencijska dvorana “Quella”