Login

6. HRVATSKI KONGRES IZ NEUROREHABILITACIJE I RESTAURACIJSKE NEUROLOGIJE


Vrijeme objave: 28.01.2018 13:23

title
6. HRVATSKI KONGRES IZ
NEUROREHABILITACIJE I
RESTAURACIJSKE NEUROLOGIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

6th CROATIAN CONGRESS ON
NEUROREHABILITATION AND
RESTORATION NEUROLOGY
with International ParticipationOSIJEK
06. – 09. svibnja 2018.
May 06 – 09 , 2018.