Login

Funkcionalni poremećaji u neurološkoj kliničkoj praksi - Spona između neurologije i psihijatrije


Vrijeme objave: 20.02.2018 14:31

Predavaonica Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, Zagreb


title
ORGANIZATORI:
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU,
KLINIČKA BOLNICA „SVETI DUH“ KATEDRA ZA NEUROLOGIJU I NEUROKIRURGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Program