Login

Dopler u neurologiji


Vrijeme objave: 08.02.2018 14:35

title
HRVATSKO DRUŠTVO ZA NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE HLZ
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
i
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR “SESTRE MILOSRDNICE”
KLINIKA ZA NEUROLOGIJU
Referentni centar za neurovaskularne poremećaje
Referentni centar za glavobolje
Referentni centar za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli
Referentni centar za neuroimunologiju i neurogenetiku
Ministarstva zdravstva RH
Vinogradska 29
Zagreb


Program