Login

Uže specijalizacije u neurologiji


Vrijeme objave: 12.11.2015 16:11

title U Narodnim novinama br. 116 od 26.10.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Između ostalog, objavljeni su i programi za uže specijalizacije iz neurologije, te su osim Intenzivne medicine predviđene uže specijalizacije i iz Cerebrovaskularnih bolesti, Epileptologije, Neurodegenerativnih bolesti, Neuroimunologije i Neuromuskularnih bolesti. Više o svemu pročitajte ovdje i ovdje.