Login

Sastanak Hrvatskog neurološkog društva u utorak, 20. listopada


Vrijeme objave: 12.10.2015 10:53

title
Pozivamo sve na idući sastanak Hrvatskog neurološkog društva.

Vrijeme i mjesto: 20. listopada u 14:30 u Velikoj dvorani HLZ, u Šubićevoj br. 9.

Prema odluci Upravnog odbora Hrvatskog neurološkog društva Klinika za neurologiju “KB Sveti Duh” zadužena je za organizaciju ovog sastanka.

Raspored:

14:30 – 14:40: Izvješće o aktualnostima u radu HND: Prof. dr. sc. Silva Butković Soldo, predsjednica HND

14:40-14:55: Uloga tau proteina u diferenecijalnoj dijagnozi Alzheimerove i vaskularne demencije: Spomenka Kiđemet Piskač, dr. med, Odjel za neurologiju OB u Varaždinu

15:10-15:25: Metode liječenja u neurološkoj ambulanti za bol – izbor temeljen na dokazima ili predrasudama: Dr. sc. Koraljka Bačić Baronica, dr. med, Klinika za neurologiju KB “Sveti Duh”

15:25-15:40: Rasprava

15:40 – Druženje uz domjenak