Login

Putni nalozi


Vrijeme objave: 07.04.2015 11:20

title
Prema važećim propisima, osoba koja se upućuje na službeni put preko HLZ treba prethodno ispuniti podatke potrebne za otvaranje putnog naloga, a što se može naći na stranici: http://www.hlz.hr/portal/index.php?option=com_rsform&formId=4

Uz putni nalog Stručno društvo (HND) prilaže pismeni dopis koji se upućuje predsjedniku HLZ, a koji uz ostale potrebne podatke sadrži specifikaciju troškova koje će snositi Stručno društrvo HLZ.

Nakon službenog puta potrebno je u HLZ dostaviti putni obračun i pismeno izviješće; može i na adresu: racun@hlz.hr

Za sve eventualne informacije oko putnih naloga može se nazvati računovodstvo Središnjice HLZ-a na tel.br. 01/4693-302