Login

PRVI HRVATSKI KONGRES O NEURODEGENERATIVNIM BOLESTIMA


Vrijeme objave: 06.02.2019 16:28

11. - 12. travnja 2019. Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1, Zagreb


title

GLAVNE TEME KONGRESA:

Parkinsonova bolest
Huntingtonova bolest
Demencije
Distonije
Spinocerebelarne ataksije
Bolest motornog neurona
Spinalna mišićna atrofija
Fabryjeva bolest
Multipla skleroza
Epilepsija

Program kongresa