Login

Predaja zamolbi za uže specijalizacije iz neurologije na Ministarstvo zdravstva RH


Vrijeme objave: 04.03.2019 10:38

Obavijest članovima...


title

Obaviještavamo članove Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog neurološkog društva da je prema dostupnim informacijama rok za predaju zamolbi za uže specijalizacije iz neurologije na Ministarstvo zdravstva RH do 15. travnja 2019. godine. Upravni odbor društva će u tu svrhu održati još jedan sastanak 18. ožujka gdje će razmotriti zamolbe prispjele u razdoblju od 21. veljače do 18. ožujka. Molimo Vas stoga sve koji žele mišljenje za uže specijalizacije da svu potrebnu dokumentaciju pošalju najkasnije do 15. ožujka, budući da kasnije više neće biti prilike za razmatranje i izdavanje mišljenja o užoj specijalizaciji od strane Hrvatskog liječničkog zbora - Hrvatskog neurološkog društva.