Login

Stručni sastanak Reperfuzijska terapija u zbrinjavanju akutnog moždanog udara


Vrijeme objave: 13.03.2019 10:30

title Poštovane kolege,

Obaviještavamo Vas da Klinički bolnički centar Rijeka – Klinika za neurologiju ,Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko neurološko društvo i Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko radiološko društvo, Sekcija za neuroradiologiju organiziraju stručni sastanak „Reperfuzijska terapija u zbrinjavanju akutnog moždanog udara – uspostava mreže neurointervencija u Republici Hrvatskoj“ u Rijeci, 23. ožujka 2019. god (Hotel Jadran Šetalište XIII divizije 46, 51000, Rijeka) sa početkom u 09.30.


Cilj sastanka je predstaviti bitne postavke uspostave mreža neurointervencija u RH kao dio Nacionalne strategije zbrinjavanja akutnog ishemijskog moždanog udara, iskustva Kliničkog bolničkog centra Split - godinu dana nakon prve trombektomije, dugogodišnje iskustvo KBC- a Zagreb, te istaknuti uloge svih aktera zbrinjavanja pacijenata s akutnim moždanim udarom i neurointervencijom (Hitna medicina gradska, županijska, OHBP-i bolnica, obiteljski liječnici, neurolozi, interventni radiolozi). Ovim zajedničkim skupom i razmjenom iskustava stvorili bi što bolje preduvjete za planirani početak izvođenja mehaničkih trombektomija u KBC Rijeka koji bi pokrivao okolne 3 županije (Ličko-Senjsku, Istarsku i primorsko-goransku županiju) i međusobnu suradnju.Želimo Vam toplu dobrodošlicu na naš stručni skup.

Veselimo se našem zajedničkom druženju i učenju.

Skup će biti bodovan sukladno pravilniku o trajnoj izobrazbi Hrvatske liječničke komore.U ime organizacijskog odbora:

Prof.dr.sc. Zdravka Poljaković, dr.med.
Doc.prim.dr.sc. Vladimira Vuletić,dr.med.

Program