Login

BOLI JU/GA GLAVA, ŠTO ĆU?


Vrijeme objave: 03.04.2019 09:38

Mala škola glavobolje kroz prikaze slučajeva...


title
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Katedra za neurologiju
Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb
Hrvatsko neurološko društvo
Sekcija za glavobolje Hrvatskog neurološkog društva
Hrvatska liječnička komora

organiziraju
poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije


BOLI JU/GA GLAVA,
ŠTO ĆU?

Mala škola glavobolje kroz prikaze slučajevaVoditeljica tečaja
Prof. prim. dr. sc. Darija Mahović Lakušić


Zagreb, 17. svibnja 2019.
Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Šalata 3

Zgrada dekanata
Dvorana Šercer

Program tečaja